παρατετύχηκεν

παρατετύχηκεν
παρατυγχάνω
happen to be near
perf ind act 3rd sg
παρατυγχάνω
happen to be near
plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”